Laser stapedotomie

In het HagaZiekenhuis worden de operaties aan de stijgbeugel in geval van otosclerose uitgevoerd met behulp van een CO2-laser. Lees meer »

Ménière

Twee alternatieve, maar ingrijpendere behandelingen worden momenteel geëvalueerd in het HagaZiekenhuis. Het betreffen: Lees meer »

Spreekuur duizeligheid

Patiënten met hardnekkige duizeligheidsklachten worden door KnoCare in het HagaZiekenhuis gezien op een gezamenlijk spreekuur met de neuroloog en eventueel fysiotherapeut. Lees meer »

Meer artikelen

Doel KnoCare

Deze site is een initiatief van KNO-artsen uit het HagaZiekenhuis en Haaglanden MC. Zij wilt u zo goed mogelijk informeren omtrent veel voorkomende KNO-aandoeningen en hun behandeling. Lees meer »