Curriculum Vitae dokter E.J.C. Teunissen

 

Dokter Erik Teunissen studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tijdens zijn studie werkte hij als wetenschappelijk assistent bij de vakgroep Fysiologische Fysica en deed hij onderzoek in de aneaesthesiologie bij cardiovasculaire ingrepen in Houson, Texas, USA.

Na zijn artsexamen (cum laude) in 1988 werkte hij twee jaar als officier arts bij het Korps Mariniers. Van 1990 tot 1995 volgde hij zijn opleiding in de Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-hals gebied in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. In  1994 en 1995 en in de periode als staflid lag het accent op de hoofd-hals chirurgie en de oncologie alsmede neuscorrecties. Vanaf 1996 heeft hij deze aandachtsgebieden in het Leyenburg Ziekenhuis, dat in 2004 fuseerde tot het HagaZiekenhuis, verder ontwikkeld.

Hij was van 2001 tot 2004 voorzitter van de medische staf van het ziekenhuis en is actief in de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Momenteel is hij voorzitter van de vakgroep KnoCare.