Curriculum Vitae dokter H.M. Blom

 

undefined

Dr. Blom voltooide zijn studie geneeskunde in 1990 aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Hij werkte 1 jaar als arts op de vliegbasis Soesterberg. In 1991 begon hij zijn promotie onderzoek op de afdeling KNO-heelkunde van het Leyenburg Ziekenhuis (het huidige HagaZiekenhuis locatie Leyweg). Zijn promotie “The pathogenesis and treatment of Non-allergic, non-infectious perennial rhinitis” volgde in 1998. De opleiding tot KNO-arts vond plaats in het toenmalige Dijzigt/SophiaKinderZiekenhuis in Rotterdam waar hij na het voltooien van de opleiding nog 3 jaar als kinder-KNO-arts werkte. Sedert eind 2000 is hij werkzaam in het Rode Kruis/Juliana Kinderziekenhuis dat sinds 1 juli 2004 gefuseerd is tot het HagaZiekenhuis, locatie Sportlaan. Dr. Blom was vanaf 2005 waarnemend opleider en is vanaf 2008 opleider KNO-heelkunde voor de artsen in opleiding tot KNO-arts vanuit het Erasmus MC Rotterdam. Hij is vice-voorzitter geweest van de Medische Staf, voorzitter van de commissie automatisering en voorzitter van de landelijke projectgroep herziening opleiding KNO-heelkunde. Wetenschappelijk onderzoek vindt plaats op het gebied van de kwaliteitsverbeteringen in de zorg. Zijn aandachtsgebieden binnen de KNO zijn de kinder-KNO, luchtwegproblematiek en otologie (oorchirurgie). In 2008 zat hij in de redactie van het wetenschappelijk tijdsschrift van de KNO-vereniging.

Van 2015 tot 2017 was hij penningmeester van de Medisch Specialistische Coöperatie van het HagaZiekenhuis.