Keelamandelen en laser: lasertonsillotomie

 

Inleiding

Naast behandeling met medicijnen, meestal antibiotica, kunnen klachten van de keelamandelen ook operatief worden behandeld. In het HagaZiekenhuis kan dit op twee manieren. Ten eerste de klassieke tonsillectomie waarbij de amandelen in hun geheel worden verwijderd (zowel het kapsel als de crypten). Ten tweede is er de mogelijkheid om te behandelen met behulp van de laser. Hierbij wordt een deel van de keel amandel verwijderd (de crypten). 

De lasertonsillotomie is een methode waarbij met behulp van laserlicht slechts een deel van de keelamandelen wordt verwijderd. De achtergrond van deze therapie is dat er sterke aanwijzingen zijn dat bij een ontsteking van de keelamandelen alleen de zogenoemde crypten van de amandel zijn ontstoken. Met een laserapparaat kan het gedeelte van de keelamandelen dat de crypten bevat, worden verwijderd. De rest van de keelamandel, het kapsel, blijft achter.

Om het verschil tussen de gewone amandeloperatie en de laseroperatie met elkaar te vergelijken is KnoCare een onderzoek gestart naar deze twee vormen van behandeling. U kunt gevraagd worden om aan dit onderzoek mee te doen.

De voordelen van lasertonsillotomie

 • de ingreep vindt niet plaats onder algehele narcose maar onder lokale verdoving;
 • de behandeling wordt erg goed verdragen;
 • uit eerder onderzoek is gebleken dat de herstelperiode aanzienlijk korter is dan na de standaard operatie voor keelamandelen;
 • de kans op een nabloeding is kleiner dan bij een klassieke operatie.

Wie komen niet voor de behandeling in aanmerking

 • kinderen tot 16 jaar;
 • patiënten met een sterke neiging tot kokhalzen;
 • patiënten die hun mond niet goed kunnen openhouden, bijvoorbeeld tijdens tandartsbezoek met veel moeite uw mond gedurende enkele minuten open kunnen houden;
 • patiënten met een historie van een abces van de keelamandelen. In enkele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Hoe verloopt de procedure

Allereerst zal de KNO-arts uw keel verdoven met behulp van een aantal injecties rondom het gebied van de keelamandelen. Aansluitend vindt de behandeling met de laser plaats. Tijdens de ingreep draagt u een bril die de ogen tegen het laserlicht beschermt. In totaal duurt de behandeling ongeveer 20 minuten. Op het filmpje is een kort fragment te zien van de behandeling. 

Rechter keelamandel is met laser behandeldKeelamandelen zijn met laser behandeld

Linkerplaatje: de rechter keelamandel is met de laser behandeld. Op het rechter plaatje is de andere keelamandel ook met laser behandeld. Beide opnamen zijn genomen tijdens dezelfde behandelingssessie.


Keelamandelen; 2 weken na laserbehandeling
Dezelfde patiënt twee weken na behandeling.
 

Wat kunt u verwachten na de operatie

Direct na de ingreep heeft u pijn in de keel en moeite met slikken. De pijn kan uitstralen naar de oren. De eerste 2-3 uur na de ingreep mag u geen warme dranken innemen omdat de verdoving in de keel dan nog werkzaam is. Hierna mag u alles eten en drinken. Ontraden wordt om in de eerste dagen zure en pittige dranken en/of voedsel te nemen. Dit kan de wondpijn verergeren. Melkproducten kunnen meer slijm geven in de mond. Dat is soms niet prettig.

Op de plaats waar de amandelen hebben gezeten is na de ingreep een bruine plek zichtbaar. De kleur wordt in de week na de ingreep wit en na ongeveer 2 weken heeft het slijmvlies weer zijn normale kleur. Gemiddeld geven de patiënten aan na 4-5 dagen weer aan het werk te kunnen

Wat zijn de complicaties van de behandeling

 • ongeveer 70% van de patiënten is na laserbehandeling helemaal van de klachten af. Bij 10-20% van de behandelde patiënten is  sprake van een aanzienlijke afname van de klachten. Soms is een 2e of 3e laserbehandeling  nodig;
 • ongeveer 10% raakt niet van de klachten af en ondergaat alsnog een klassieke operatie;
 • er bestaat in de periode na de behandeling een risico op het ontwikkelen van een infectie, welke doorgaans met antibiotica behandeld kan worden;
 • er kan sprake zijn van een allergische reactie op de lokale verdoving;
 • u kunt klachten hebben van de bijwerkingen van de lokale verdoving.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Polikliniek KNO HagaZiekenhuis locatie Sportlaan

Sportlaan 600, Den Haag

Telefoon: 070-2106561

Email:  knosportlaan@hagaziekenhuis.nl