Verwijderen van neus-en keelamandelen bij kinderen

 

Algemeen

Het verwijderen van de neus-en keelamandelen bij kinderen kan al op jonge leeftijd noodzakelijk zijn. Het is goed om te weten dat de mens 2 keelamandelen heeft en 1 neusamandel. De neusamandel (adenoid) zit in de neus-keelholte, achter de huig. De keelamandelen zitten achter in de keel aan weerszijden van de tong.
Vanaf de leeftijd van 1 jaar kan de neusamandel worden verwijderd. Vanaf de leeftijd van 2 jaar kunnen neus-en keelamandelen tegelijkertijd worden verwijderd.

De belangrijkste redenen om neus en/of keelamandelen te verwijderen zijn:
  1. terugkerende ontstekingen
  2. moeilijkheden met eten
  3. snurken met ademstops (apneus)

Procedure

De ingreep bij kinderen vindt plaats in dagbehandeling en over het algemeen gaan zij aan het eind van de ochtend naar huis.
Uw kind krijgt een volledige anesthesie (narcose). Een van de ouders mag bij het kind aanwezig zijn als het in slaap wordt gebracht door de anesthesioloog. Zodra uw kind slaapt, dient u de operatiekamer te verlaten waarna de KNO-arts de ingreep uitvoert.
Tijdens de ingreep wordt de neusamandel en de keelamandelen verwijderd. De ingreep zelf duurt ongeveer 20 minuten. Het duurt echter langer voordat u uw kind weer terug ziet. Uw kind wordt namelijk eerst nog geobserveerd in de uitslaapkamer. Zodra uw kind weer goed wakker is wordt hij/zij weer met u verenigd.

Controle

Na de ingreep wordt in het algemeen geen poliklinische controle-afspraak meer gemaakt. Alleen bij klachten of niet willen eten of drinken kort na de ingreep, wordt uw kind terugverwacht.
Het is belangrijk dat u uw kind goed stimuleert om te drinken. Een dag niet eten is niet zo erg, maar een dag niet drinken is vervelend. Er is dan kans op uitdroging.

Risico van de ingreep:

Het belangrijkste risico van de ingreep is een nabloeding. Meestal treedt deze op binnen drie uur na de ingreep. Uw kind blijft dan uit neus of mond bloeden. Indien dit niet spontaan stopt is het noodzakelijk uw kind opnieuw in slaap te brengen om de bloeding te stelpen. Er is een verhoogd risico op nabloeding als uw kind stollingsafwijkingen heeft. Indien uw kind daarmee bekend is, is het van belang dit aan de KNO-arts te melden.
Het risico van een nabloeding ligt tussen de 1 en 2%.