TomTom-studie naar effect amandelen laseren

 

Inleiding

Naast behandeling met medicijnen, meestal antibiotica, kunnen klachten van de keelamandelen ook operatief worden behandeld.

In het HagaZiekenhuis wordt de klassieke tonsillectomie als behandeling aangeboden, waarbij de amandelen in hun geheel worden verwijderd (zowel het kapsel als de crypten) tijdens een operatie.

Ten tweede is er de mogelijkheid om mee te doen met de TOMTOM studie. Binnen deze studie wordt geloot (50/50) tussen de klassieke tonsillectomie en CO2-lasertonsillotomie.

De lasertonsillotomie is een methode waarbij met behulp van laserlicht slechts een deel van de keelamandelen wordt verwijderd. De achtergrond van deze therapie is dat er sterke aanwijzingen zijn dat bij een ontsteking van de keelamandelen alleen de zogenoemde crypten van de amandel zijn ontstoken. Met een laserapparaat kan het gedeelte van de keelamandelen dat de crypten bevat, worden verwijderd. De rest van de keelamandel, het kapsel, blijft achter.

Om het verschil tussen de gewone amandeloperatie en de laseroperatie met elkaar te vergelijken is KnoCare de TomTom-studie gestart.

Welke ingreep is beter?

Beide ingrepen (klassieke tonsillectomie en lasertonsillotomie) zijn veilig gebleken. Hoe de effectiviteit en complicatierisico tussen beide ingrepen zich verhouden is nog onduidelijk. Om antwoorden op deze vragen te krijgen zijn wij de TOMTOM-studie gestart. Deelname aan de TOMTOM-studie is mogelijk voor patiënten die sowieso in aanmerking komen voor een klassieke tonsillectomie onder narcose, maar die de laserbehandeling eventueel als alternatief zouden willen ondergaan. Alleen kiezen voor lasertonsillotomie is niet mogelijk.

Wat is het verschil tussen beide ingrepen?

 • De lasertonsillotomie vindt niet plaats onder algehele narcose maar onder lokale verdoving;
 • De lasertonsillotomie vindt niet plaats op de operatiekamer maar op een behandelkamer
 • De ingrepen duren (inclusief narcose bij de klassieke tonsillectomie) ongeveer even lang

Wie komen niet voor de behandeling in aanmerking

 • kinderen tot 18 jaar;
 • patiënten met een sterke neiging tot kokhalzen (dit is met thuisoefeningen vaak te verminderen).
 • patiënten die hun mond niet goed kunnen openhouden, bijvoorbeeld tijdens tandartsbezoek met veel moeite uw mond gedurende enkele minuten open kunnen houden;
 • patiënten met een in het verleden een doorgemaakt abces van de keelamandelen. In enkele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • patiënten die niet aan de studie willen meedoen. Zij zullen alleen volgens de klassieke tonsillectomie worden geholpen.

Hoe verloopt de laserprocedure

Allereerst zal de KNO-arts uw keel verdoven met behulp van een aantal injecties rondom het gebied van de keelamandelen. Aansluitend vindt de behandeling met de laser plaats. Tijdens de ingreep draagt u een bril die de ogen tegen het laserlicht beschermt. In totaal duurt de behandeling ongeveer 20 minuten.

Keelamandelen zijn met laser behandeld

De rechter foto toont de situatie direct na behandeling met de laser. Aan weerszijden van de huig zijn bruine plekken zichtbaar. Dit is de plaats waar de amandelen hebben gezeten. De linker foto toont de situatie twee weken later. De bruine plekken zijn genezen en roze slijmvlies is weer zichtbaar. De foto's zijn geplaatst met toestemming van betrokkene.


Keelamandelen; 2 weken na laserbehandeling
Op de plaats waar de amandelen hebben gezeten is na de ingreep een bruine plek zichtbaar. De kleur wordt in de week na de ingreep wit en na ongeveer 2 weken heeft het slijmvlies weer zijn normale kleur.
 

Wat kunt u verwachten na de operatie

Direct na de ingreep heeft u pijn in de keel en moeite met slikken. De pijn kan uitstralen naar de oren. De eerste 2-3 uur na de ingreep mag u geen warme dranken innemen omdat de verdoving in de keel dan nog werkzaam is. Hierna mag u alles eten en drinken. Het wordt ontraden om in de eerste dagen zure en pittige dranken en/of voedsel te nemen. Dit kan de wondpijn verergeren. Melkproducten kunnen meer slijm geven in de mond. Dat is soms niet prettig.

Op de plaats waar de amandelen hebben gezeten is na de ingreep een bruine plek zichtbaar. De kleur wordt in de week na de ingreep wit en na ongeveer 2 weken heeft het slijmvlies weer zijn normale kleur. Gemiddeld geven de patiënten aan na 4-5 dagen weer aan het werk te kunnen

Wat zijn de potentiële complicaties van de behandeling

 • Er bestaat in de periode de operatie een risico op het ontwikkelen van een infectie, welke doorgaans met antibiotica behandeld kan worden;
 • U kunt klachten hebben van de bijwerkingen van de lokale verdoving.
 • Zelden: er kan sprake zijn van een allergische reactie op de lokale verdoving;
 • Zelden: Tijdens de laserbehandeling is er een hele kleine kans dat er alsnog gekozen moet worden om over te gaan tot een klassieke tonsillectomie onder narcose. Hier wordt dan een aparte afspraak voor gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de KNO afdeling van het HagaZiekenhuis (070) 210 6561