Verwijderen amandelen (tonsillectomie)

 

Indicatie en procedure

Grote keelamandelen
Het verwijderen van de keelamandelen bij volwassenen wordt verricht bij terugkerende ontstekingen. De ingreep vindt plaats in algehele anesthesie en in dagbehandeling. Via de mond wordt een kleine incisie gemaakt net boven de amandel en vervolgens wordt deze verwijderd. De ingreep duurt ongeveer 15 minuten. Na de ingreep gaat u naar de uitslaapkamer en vervolgens, wanneer u voldoende wakker bent, terug naar de afdeling. Na afloop zal de dokter die u heeft geopereerd langskomen en u vertellen hoe de ingreep is verlopen. Het is belangrijk dat u reeds op de afdeling voldoende gaat drinken.

Risico van de ingreep

Net als bij kinderen is het belangrijkste risico de nabloeding. Deze treedt meestal op binnen een paar uur na de ingreep. De kans op een nabloeding is gelukkig klein en bedraagt rond de 1%.Indien de bloeding niet spontaan stopt is mogelijk een heroperatie noodzakelijk.

De dagen na de ingreep

Het verwijderen van de keelamandelen is in de eerste dagen tot weken na de ingreep een pijnlijke aangelegenheid. Neem daarom regelmatig de voorgeschreven pijnmedicatie in en drink voldoende. U kunt tot twee weken na de operatie keelpijn houden. Veel mensen klagen ook over oorpijn. Ook dit is een gevolg van de operatie en is uitstralende pijn vanuit de operatiewond naar het oor.

In de eerste dagen na de ingreep ontstaat er een wit-geel beslag op de plaats waar de amandelen hebben gezeten. Dit is normaal en u kunt dit zien als de vorming van nieuw slijmvlies op de plaats waar de amandelen hebben gezeten. Na enkele weken is dit verdwenen.