Niet-allergische ontsteking van de neus en capsaïcinebehandeling (peperextract)

 

Inleiding

Chronische neusklachten komen voor bij 10-20% van de bevolking. Meestal is er een aanwijsbare oorzaak voor te vinden zoals: allergie, roken, neusbijholtenontsteking, neuspoliepen, een scheef neustussenschot, medicijnen, zwangerschap of een zeldzame afwijking bijvoorbeeld de ziekte van Wegener.

Bij de helft van de patiënten met neusklachten is er helaas geen aanwijsbare oorzaak. Men spreekt dan van idiopatische rhinitis (niet aanwijsbare neusontsteking).

Idiopatische rhinitis (IR) heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het dagelijkse leven. Onderzoek heeft aangetoond dat IR een grotere invloed heeft op het dagelijkse welbevinden dan astma.2  Het is dan ook niet verassend dat er veel therapieën zijn beschreven variërend van injecties met slangengif tot ingewikkelde operaties en psychotherapie.

Het succes van al deze verschillende therapieën blijkt vaak erg teleurstellend. Tegenwoordig is een neusspray die ook voorgeschreven wordt bij hooikoorts, de therapie van keuze. Helaas geeft deze therapie ook wisselende resultaten.

Wat gebeurt er wanneer patiënten het natuurlijk beloop afwachten, dus niets doen? Slechts 20% van de patiënten blijkt geen klachten meer te hebben na 10 jaar, 36% meldt minder klachten te hebben. 

Geschiedenis

In 1991 zijn de KNO-artsen van het toenmalige Leyenburg Ziekenhuis begonnen met een onderzoek naar de oorzaak van IR. Bij 65 patiënten werd een stukje neusslijmvlies weggenomen en onderzocht op ontstekingen. Dit werd vergeleken met het neusslijmvlies van 10 gezonde vrijwilligers. Uit dit onderzoek bleek dat er geen verschil was tussen beide groepen. Ook bleek er geen verschil te zijn na behandeling met een neusspray.

Dan volgen de eerste berichten uit het buitenland dat IR mogelijk te maken heeft met een overactief zenuwstelsel in de neus. Een veelbelovend medicijn hiervoor zou een peperextract zijn: capsaïcine.Capsaicine tegen idiopatische rhinitis Dit middel blijkt het overactieve zenuwstelsel te remmen.

In 1995 werd een nieuw onderzoek met capsaïcine gedaan bij 25 patiënten. Negen maanden na de behandeling hadden deze patiënten aanwijsbaar minder klachten. Er werden geen nadelige effecten van de peperspray op de reuk of het neusslijmvlies gevonden. Deze bevindingen zijn ook door andere onderzoekers aangetoond.

Wie komt in aanmerking voor behandeling met capsaïcine?

  • Mensen met neusklachten zoals verstopping, een loopneus of niesbuien.
  • Bekende oorzaken zoals een allergie, neuspoliepen, een scheef neustussenschot etc, zijn uitgesloten.
  • Er wordt niet gerookt!

Indien u chronische neusklachten heeft kunt u een afspraak maken op de poli KNO van het HagaZiekenhuis locatie RKZ of Leyenburg. Eerst zal de KNO-arts vaststellen of er inderdaad geen andere oorzaak voor uw klachten is. Dit betekent dat in ieder geval een volledig KNO-onderzoek zal plaatsvinden. Hierna zal soms bloedonderzoek of röntgen onderzoek of een kijkonderzoek van de neus(bijholten) moeten plaatsvinden. Indien inderdaad geen andere oorzaak gevonden wordt zal de "peperspray therapie" met u besproken worden.

Hoe wordt capsaïcine toegediend?

Peperextract is een stof die in sprayvorm wordt toegediend.

Deze peperspray is verkrijgbaar via Internet (www.capsinol.nl) of drogist. De aanvangsdosis is 1 keer per dag een puf in beide neusgaten die vervolgens wordt verhoogd met 1 toediening per dag zodat uiteindelijk 5 pufjes per keer worden toedient. Vervolgens iedere dag 5 pufjes tot het flesje leeg is. Dit doseringsschema geeft bij iets meer dan de helft van de patiënten een goed effect. Aangezien het peperextract via drogist of apotheek verkrijgbaar is, is behandeling in het ziekenhuis niet meer noodzakelijk.