Neusschelpen (conchae)

 

Inleiding

De neusschelpen zijn plooien aan de binnenzijde van de neus. Deze plooien, die bedekt zijn met slijmvlies, hebben tot taak de oppervlakte van de neus van binnen te vergroten zodat de neus beter in staat is om zijn taak uit te voeren. Door een groter oppervlak wordt de lucht sneller verwarmd, gereinigd en gefilterd.

Te grote neusschelpen

Soms zijn de neusschelpen te groot. Dit kan ontstaan door een allergie of door overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. Te grote neusschelpen geven verstoppingsklachten. Een oplossing voor deze klacht is het verkleinen van de neusschelpen. Dit verkleinen kan op verschillende manieren; met behulp van het mes of schaar (conchotomie) of door middel van een elektrisch stroompje. In het laatste geval spreken we ook wel van een conchacaustiek.

De behandeling

De conchacaustiek vindt plaats in locale verdoving op de polikliniek. U bent dus volledig bij kennis. Vanzelfsprekend is er verdoving noodzakelijk.

De verdoving wordt verricht met een verdovingsmiddel op dunne stokjes die vervolgens in de neus worden gelegd (drie aan iedere kant). Na ongeveer 10 minuten worden die verwijderd.

Vervolgens vindt de uiteindelijke behandeling plaats. De neusschelp wordt via de neusingang op drie plaatsen aangeprikt met een dun naaldje waar vervolgens een elektrisch stroompje doorheen gaat. Voor beide neusgaten duurt dit gezamenlijk ongeveer 1 minuut.

 

Conchacaustiek

 

Het vervolg

Na de behandeling kunt u direct naar huis. Van belang is dat u thuis de neus minimaal 2 keer per dag spoelt met zout water. U krijgt documentatie mee waarin staat hoe u het zoute water zelf kunt maken. Eventuele bijwerkingen bestaan uit gering bloedverlies, meestal kortdurend en vanzelf overgaand.

Zes weken na de behandeling komt u voor controle op de polikliniek terug.

NB: het resultaat van de behandeling is niet direct merkbaar. De eerste dagen tot twee weken zal de neus juist wat meer verstopt zijn ten gevolge van zwelling van de behandelde neusschelp. Vanaf twee weken na de ingreep wordt het effect merkbaar.