Neustussenschot

 

Inleiding

Het neustussenschot (septum) is een anatomische structuur die de binnenkant van de neus in twee helften verdeelt.

Een veel voorkomende afwijking van het neustussenschot is een scheefstand die kan leiden tot neusverstopping, een scheve neus of een combinatie hiervan. Neusverstopping is een veel voorkomende klacht die van belangrijke invloed kan zijn op uw dagelijks functioneren en gevoel van welzijn. Behalve een scheef neustussenschot kunnen ook andere oorzaken aanleiding geven voor neusverstopping. Globaal kan de volgende indeling worden gemaakt:

  1. verstopping op basis van anatomische afwijkingen (scheefstand van het neustussenschot, vergrote neusschelpen);

  2. verstopping op basis van zwelling van het neusslijmvlies (verkoudheid, allergieneuspoliepen);

  3. verstopping op basis van een combinatie van bovengenoemde factoren.

Op deze pagina wordt alleen de anatomische afwijking besproken die aanleiding geeft tot neusverstopping. Hieronder vallen scheefstand van het neustussenschot (septumdeviatie) en vergrote neusschelpen (zie neusschelpen).

Het neustussenschot verdeelt de neus in twee helften en bestaat uit een kraakbenig gedeelte en een benig gedeelte. In de plaatjes hierboven is het kraakbenig gedeelte blauw aangegeven.

Een belangrijke functie van het neustussenschot is het geven van steun aan de neus. Het best is dit te vergelijken met een tentstok. Wanneer de tentstok van binnen scheef staat kan de tent van buiten ook scheef staan.

Een scheefstand van het neustussenschot kan behalve neusverstopping dus ook een uitwendige scheefstand van de neus veroorzaken. Een scheefstand van het neustussenschot kan een gevolg zijn van verkeerde groei of ontstaan zijn door een neustrauma (klap op de neus, bal op de neus, val op het aangezicht). Wanneer er sprake is van neusverstopping door een scheefstand van het neustussenschot kan uw KNO-arts u adviseren een correctie van het neustussenschot te ondergaan.

Correctie van het neustussenschot (septumcorrectie)

Een septumcorrectie vindt plaats in algehele narcose en duurt gemiddeld een uur. Via het neusgat wordt het neustussenschot benaderd, aan de buitenkant zijn er dan ook geen littekens zichtbaar. Via een incisie het slijmvlies van het neustussenschot heeft de kno-arts volledig zicht over het te corrigeren terrein. Het kraakbenige en benige gedeelte van het tussenschot zal waar nodig worden rechtgezet en in het midden van de neus worden geplaatst. Wanneer nodig zullen ook de neusschelpen worden verkleind. 

Nadat het tussenschot in het midden staat wordt de incisie gesloten met oplosbaar hechtmateriaal. In beide neusgaten wordt een sponsachtig verband aangebracht en de neus wordt afgeplakt. U gaat in principe dezelfde dag weer naar huis. Zo nodig blijft u een nachtje slapen.

Na de operatie

De tweede tot derde dag na de operatie zal de kno-arts het verband uit de neus halen. Dit gebeurt poliklinisch. Dit verwijderen van de tampons is meestal het vervelendste moment. Na het verwijderen kan de neus nog licht nabloeden. De neus zal nog enkele dagen verstopt kunnen zitten door slijmvlieszwelling. U kunt hiervoor neusdruppels gebruiken en daarnaast zoutwater neusspoelingen.

Wanneer u koorts boven de 38 graden ontwikkelt moet u contact opnemen met de polikliniek of met de dienstdoende KNO-arts (in het weekend). Wanneer de neus langer dan drie dagen verstopt is zult u ook langs moeten komen. Soms zit er een bloeduitstorting in het neustussenschot die voor de verstopping zorgt. De kno-arts zal deze bloeduitstorting ontlasten door een klein sneetje te zetten in het slijmvlies van het neustussenschot. Dit gebeurt dan in locale verdoving, een narcose is niet nodig.

Het resultaat

In het algemeen zijn patiënten erg tevreden over het behaalde resultaat. Toch kan er nog steeds sprake zijn van enige verstopping maar is de passage veel beter dan voor de operatie. Het kan wel drie maanden duren voordat de neus volledig genezen is.

Risico's van de operatie

Iedere operatie heeft het risico op een infectie of bloeding. Dit geldt ook voor de neustussenschotcorrectie. Beide complicaties kunnen goed worden behandeld. In een enkel geval kan de complicatie echter leiden tot een ongewenst eindresultaat namelijk een verandering in de stand of vorm van de neus zelf.

Daarnaast heeft het voorste, kraakbenige deel van het neustussenschot dat uit elastisch kraakbeen bestaat, soms de neiging terug te buigen in de oude scheefstand. In zo'n situatie zal de neusverstopping dus niet opgeheven zijn.