Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)

 

Inleiding

Wanneer snurken gepaard gaat met een obstructie van de bovenste luchtwegen (ademstilstanden) en overmatige slaperigheid overdag, spreekt men van een obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS). Typisch voor dit verschijnsel is dat het veelal mensen betreft met overgewicht, die luid snurken waarbij door de partner ademstilstanden zijn waargenomen. Ondanks een ogenschijnlijk goede slaap 's nachts is er echter slaperigheid overdag. Dit kan al dan niet gepaard gaan met ochtendhoofdpijn en dutjes overdag.

De oorzaak van OSAS is een samenvallen van de bovenste luchtwegen (tong, amandelen, gehemelte, huig). In dat geval spreekt met van obstructief apneusyndroom (OSAS).

Apneu's tijdens de slaap kunnen op de langere duur leiden tot afwijkingen. U kunt zich voorstellen dat een te kort aan zuurstof niet goed is voor de hersenen en het hart. Het is aangetoond dat mensen met apneu's een grotere kans hebben eerder te overlijden door schade ontstaan aan het hart. Doordat mensen met apneu's niet goed zijn uitgerust, lopen zij overdag tijdens werk of in verkeer meer risico op een ongeluk. Daarnaast is gebleken dat bij mensen met het slaap-apneu syndroom tot 2,8 keer vaker depressiviteit voorkomt dan bij mensen met een normaal slaappatroon (Arch Intern Med. 2006:166:1709-1715)

De inspanningen die de laatste jaren zijn geleverd door KnoCare, longziekten en kaakchirurgie alsmede neurofysiologie zijn op 22 november 2013 beloond door patiënten. KNO-arts JP Koopman ontving voor het HagaZiekenhuis predicaat Topkliniek 2013 uit handen van voorzitter Apneuvereniging. pic.twitter.com/MnwrCR33xa. Het HagaZiekenhuis scoorde hiermee 4 van de maximaal 5 te behalen sterren.

Het Medisch Centrum Haaglanden, de andere locatie van KnoCare heeft eveneens het predicaat Topkliniek 2013. Zie ook de link van de Apneu Vereniging.

Hoe wordt de diagnose OSAS gesteld?

Wat is de behandeling van OSAS?