Behandeling OSAS

 

De therapie voor OSAS hangt met name af van de uitslag van de slaapregistratie, uitgevoerd door de longarts of neuroloog. De uitslag wordt uitgedrukt in de AHI. Dit staat voor Apneu Hypopneu Index en is een optelsom van het aantal ademstops en aantal malen geregistreerde verminderde flow (luchtstroom door de neus) van meer dan 50% per uur.
Op basis van de hoogte van de AHI maakt men onderscheid tussen licht, matig en ernstig obstructief slaapapneu syndroom.
Voor iedere vorm van OSAS geldt dat gewichtsreductie erg belangrijk is. In veel gevallen is positietherapie ook een goed hulpmiddel. 

Licht OSAS (AHI tussen de 5 en de 15)

undefined

Bij een lichte AHI kan aanvullend een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) worden aangemeten. Dit is een beugel die 's nachts gedragen wordt in de mond en er voor zorgt dat de onderkaak naar voren staat. Dit leidt vervolgens tot meer ruimte achter in de keel en veelal tot minder ademstops.

Een belangrijke voorwaarde voor een MRA is het bezit van een goed gebit. Mensen die een gebitsprothese dragen kunnen wel  in aanmerking komen voor een MRA, maar het aanmeten is wat ingewikkelder.

Om te zien of het aanmeten van een MRA ook het gewenste effect heeft zal uw KNO-arts voorstellen om een slaapendoscopie te doen.

Sinds januari 2010 wordt een MRA voor OSAS vergoed door de zorgverzekeraar. Indien u in aanmerking komt voor een MRA dan wordt u verwezen naar de kaakchirurg op locatie Sportlaan. Een gecertificeerde tandarts kan de MRA echter ook aanmeten.

Nadelen van een MRA zijn:

  • Het apparaat moet iedere nacht worden gedragen.
  • Er kan irritatie of pijn ontstaan aan de tanden of kaakgewricht (meestal tijdelijk).

Matig OSAS (AHI tussen de 15 en 30)

Voor matig OSAS kan ofwel worden gekozen voor een MRA of voor CPAP.

CPAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure en is een masker dat over neus of mond gedragen wordt. Dit masker geeft extra luchtdruk bij het inademen waardoor de obstructie wordt opgeheven. De extra luchtdruk is gewoon kamerlucht en geen zuurstof. Afhankelijk van de slaapscopie of uw voorkeur kan worden gekozen voor een van deze twee behandelingen.

Ernstig OSAS (AHI meer dan 30)

Indien er sprake is van ernstig OSAS is de CPAP de eerste keus.

Positietherapie

Uit de slaapregistratie kan blijken dat de apneu's vaker voorkomen op de rug en verminderen in zijligging. Indien dit het geval is kan postitietherapie worden toegepast. Dit is niets anders dan het voorkomen van rugligging. Hiervoor zijn verschillende hesjes op de markt die 's nachts gedragen kunnen worden. De KNO-arts of longarts zal dit met u bespreken. 

Chirurgische therapie

In het algemeen wordt niet zo snel meer gekozen voor chirurgie als therapie voor OSAS. De resultaten zijn op de korte termijn goed maar op de langere termijn vallen ze tegen. Daarnaast is de ingreep erg pijnlijk. Mensen met OSAS lopen ook een wat groter operatief risico.

Wanneer CPAP of MRA niet helpt of niet verdragen wordt kan uiteindelijk toch voor een operatie worden gekozen. Veelal vindt dan de uvulo palato-pharyngo-plastiek (UPPP) Plaats

Tijdens deze ingreep wordt geopereerd aan een deel van het zachte gehemelte. Wanneer de keelamandelen nog aanwezig zijn worden ook deze mee verwijderd.

Nadelen zijn:

  • Noodzaak tot algehele anesthesie
  • De periode na de operatie is pijnlijk
  • Kans op infectie of bloeding (kleiner dan 5%)
  • Soms tijdelijk andere spraak of verlies van vocht via de neus tijdens drinken of eten.

De chirurgische ontwikkelingen aan de huig en gehemelte nemen steeds verder toe. De beschreven UPPP wordt meer en meer verlaten en wordt vervangen door de palatumplastiek. Bij deze operatie wordt de huig zoveel mogelijk gespaard.

Er zijn nog andere chirurgische mogelijkheden zoals het implanteren van een pacemaker die de tongzenuw stimuleert bij een apneu. Tevens wordt onderzoek gedaan met magneten en operaties aan het tongbeen. Deze vormen van operaties zijn echter nog in een experimenteel stadium en worden niet in het HagaZiekenhuis toegepast.

De resultaten van verschillende ziekenhuizen in Nederland die patiënten met OSAS behandelen worden geëvalueerd door de Apneuvereniging. Dit is een vereniging van patiënten die zich inzet op de zorg en therapie rondom OSAS te verbeteren. Zie hun website: www.apneuvereniging.nl