Diagnostiek OSAS

 

Het vaststellen van snurken is eenvoudig. Het verhaal zegt genoeg. Voor snurken met apneu's is dat anders. De apneu's moeten worden aangetoond evenals het niveau van de obstructie dat leidt tot de apneu's en de verhoogde slaperigheid overdag. In het HagaZiekenhuis is een team werkzaam van KNO-arts, longarts en kaakchirurg dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van OSAS. In het MCH wordt de aandoening behandeld door KNO-arts en neuroloog. 

Hoe wordt de slaperigheid gemeten?

Om een indruk te krijgen van de slaperigheid overdag is een vragenlijst ontwikkeld. Deze eenvoudige vragenlijst, de Epworth sleepiness scale (ESS) kan behulpzaam zijn in het vaststellen van slaperigheid overdag ten gevolge van snurken met apneu's. Een ESS-score van meer dan 10 wordt als afwijkend beschouwd. Om een indruk te krijgen van uw slaperigheid overdag kunt u de ESS zelf invullen. Dit moet bij voorkeur samen met uw partner worden ingevuld. Zie hiervoor de link in de rechterkolom.

Hoe stelt men de apneu's bij OSAS vast?

Om de apneu's vast te stellen is een registratie nodig van de slaap, een zogenaamde slaapregistratie of polygrafie.
De slaapregistratie vindt plaats in het ziekenhuis of thuis. Over het algemeen is de registratie in het ziekenhuis betrouwbaarder aangezien deskundige verpleging altijd aanspreekbaar is bij vragen of problemen tijdens de meting. U krijgt gedurende de nacht een kastje omgehangen die meet hoe de zuurstofconcentratie is in het bloed, of er ademstilstanden zijn, hoe diep u slaapt en in welke mate u snurkt. De slaapregistratie wordt in het HagaZiekenhuis uitgevoerd door de longarts op locatie Leyweg. In het MCH wordt de slaapregistratie uitgevoerd door de neuroloog.

Hoe stelt men de locatie van de obstructie bij OSAS vast?

Om de locatie van de obstructie vast te stellen is een slaapendoscopie nodig. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de KNO-arts. Of een slaapendoscopie wordt uitgevoerd is afhankelijk van de uitslag van de slaapregistratie.

Tijdens een slaapendoscopie wordt u door de anesthesist met een snel werkend slaapmiddel in slaap gebracht. Zodra u slaapt zal de KNO-arts met een flexibel slangetje via de neus naar de neus-keelholte en keel kijken om te zien waar de obstructie plaatsvindt. Veelal zal van deze procedure een opname worden gemaakt die later met u bekeken kan worden. Op ons YouTube-kanaal ziet u een voorbeeld van een slaapendoscopie.

Iedere maandag vindt in het HagaZiekenhuis een multidisciplinair overleg plaats tussen KNO-arts, longarts en kaakchirurg. Tijdens dit MDO (multidisciplinair overleg) wordt iedere patiënt besproken. De patiënt is hier niet bij maar de resultaten van het overleg en de vast te stellen therapie of verdere onderzoek worden teruggekoppeld met de patiënt.

OSAS bij kinderen

Apneu's komen ook bij kinderen voor. De symptomen zijn echter anders dan bij volwassenen. De kenmerkende vermoeidheid die bij volwassenen wordt gezien is bij kinderen meestal niet aanwezig. Er is eventueel sprake van concentratieverlies of gedragsafwijkingen. Het vaststellen van een apneu tijdens de slaap is bij kinderen ook lastiger omdat deze meestal pas optreedt aan het einde van de nacht. Kinderen met het Downsyndroom hebben vaker apneu's. De oorzaak van de apneu's bij kinderen is vrijwel altijd vergrootte neus-en keelamandelen.

Wanneer er toch verdenking is op apneu's bij gezonde kinderen, wordt geadviseerd de neus-en keelamandelen te verwijderen. Een slaapendoscopie is bij gezonde kinderen niet noodzakelijk.

Meer details over de ingreep vindt u op de volgende pagina.