Vormafwijkingen

 

Inleiding

De vorm van de neus kan voor veel mensen aanleiding zijn tot ontevredenheid. De neus kan een lelijke bobbel vormen, te groot zijn of te smal. Hij kan ook te lang zijn of scheef staan. Bovendien kan de neus aanleiding zijn tot verminderde functie zoals verstopping en hoofdpijn. Zowel cosmetische als functionele afwijkingen kunnen veelal tegelijkertijd worden veranderd.

De operatie die tot doel heeft de uitwendige vorm van de neus te verbeteren wordt rhinoplastiek genoemd. Hierbij is het niet van belang of de neus wezenlijk kleiner wordt maar of de harmonie van het gezicht wordt hersteld. Het doel van een rhinoplastiek is een neus die het beste bij u past en niet een perfecte neus.

Om toe een zo goed mogelijk resultaat te komen is het van belang te weten wat er in het verleden met de neus is gebeurd. Bent u al eens eerder geopereerd of is de neus wel eens gebroken geweest. Bij het onderzoek wordt er ook binnen in de neus gekeken naar mogelijke scheefstand van het neustussenschot of andere afwijkingen die tijdens de ingreep gecorrigeerd zullen moeten worden. De buitenkant wordt beoordeeld en gelet wordt op de dikte van de huid, stevigheid van het kraakbeen en de stand van de neus. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn portretfoto’s die de fotograaf van u zal maken.

Het is belangrijk om te weten dat een neuscorrectie pas kan worden uitgevoerd wanneer de neus is uitgegroeid. Dit is gemiddeld op de leeftijd van 17-18 jaar. Wanneer er een neuscorrectie op te jonge leeftijd plaatsvindt kan de neus na de operatie toch weer scheef groeien.

Voorbeelden

U kunt voorbeelden zien van resultaten van cosmetische neusoperaties bij vrouwen en mannen. Meer voorbeelden vindt u op onze FaceBook pagina. De getoonde personen hebben toestemming gegeven voor publicatie op deze site en FaceBook.

De operatie

De operatie zal plaatsvinden in algehele verdoving en duurt gemiddeld twee tot drie uur. De huidsnedes liggen voor het grootste deel aan de binnenkant van de neus. Afhankelijk van de grootte van de afwijking is het soms noodzakelijk een huidsnede te maken aan de onderkant van de neus, tussen beide neusgaten. Deze huidsnede is ongeveer 5 mm groot. Door deze huidsnede kan de huid van de neuspunt en van de neusrug worden opgelicht zodat de KNO-arts het neusskelet volledig kan overzien en zo goed als mogelijk kan corrigeren.

Soms is extra materiaal nodig om het neusskelet te corrigeren. De KNO-arts gebruikt hier meestal lichaamseigen materiaal voor zoals kraakbeen uit de oorschelp. Tijdens de ingreep wordt de benodigde hoeveelheid uit de oorschelp gehaald en ingebracht in de neus. Verwijderen van kraakbeen uit de oorschelp geeft geen verandering in de vorm of stand van de oorschelp. Het litteken is na enkele maanden nauwelijks zichtbaar meer. Ander materiaal dat ons ter beschikking staat is Goretex en spiervlies. Goretex is materiaal dat gebruikt wordt om de neus op te hogen. Spiervlies is materiaal om de neus mooi glad te krijgen.

Na correctie van het neusskelet en eventueel het neustussenschot wordt de huid teruggelegd en worden de huidsnedes gehecht. Dit gebeurt met oplosbaar hechtmateriaal. Daarna plakt de KNO-arts de huid van de neus af met verband en komt er een plastic spalkje op de neus. Aan de binnenkant van de neus is aan beide kanten een sponsachtig verband aangebracht dat gemiddeld twee dagen blijft zitten. Eventueel krijgt u na de ingreep een recept mee voor antibiotica die u 5 dagen moet innemen.

Weer thuis

In het algemeen veroorzaakt de ingreep weinig pijn. De neustampons zullen na twee tot drie dagen uit de neus gehaald worden. Het kapje blijft zeven tot tien dagen zitten. Na ongeveer twee weken zult u weer redelijk door de neus kunnen ademen. De meeste mensen beginnen ook dan weer met werken aangezien het grootste deel van de zwelling dan ook verdwenen is. Sporten moet u drie tot zes weken na de operatie vermijden. In de eerste weken tot maanden is de neus gezwollen. De zwelling neemt langzaam af. Na ongeveer een half jaar is het definitieve resultaat te verwachten.

Wanneer er kraakbeen uit de oorschelp is geoogst verwijdert de KNO-arts het verband de tweede of derde dag na de operatie.

Met name de neuspunt kan lang na de operatie nog stijf aanvoelen. De plaats waar de huidsnedes zijn gezet kunnen wat rood verkleurd zijn. Op sommige plaatsen kan de huid verdoofd aanvoelen. Na een jaar zijn de littekens nauwelijks meer zichtbaar.

FAQ