FAQ cosmetische neuschirurgie.

 • Wanneer ben ik geschikt voor een cosmetische neusoperatie? Antwoord: wanneer u een probleem heeft dat met operatieve technieken verholpen kan worden, bent u in principe een geschikte kandidaat. Het is belangrijk dat uw verwachtingen ten aanzien van de uitkomst van de ingreep reëel zijn. U moet in zowel goede mentale als lichamelijke gezondheid verkeren.
 • Wat is het juiste moment om rhinoplastiek te ondergaan? Antwoord: wanneer u al langere tijd ontevreden bent met uw neus en dit niet goed kunt goed camoufleren met behulp van make-up, haardracht of kleding.
 • Hoe lang duurt het voordat de operatie plaatsvindt? Antwoord: gemiddeld een aantal maanden. Dit is onder andere afhankelijk van de tijd die nodig is om toestemming van de zorgverzekeraar te krijgen voor vergoeding van de ingreep.
 • Wat gaat er aan de operatie vooraf? Antwoord: vooraf vindt een algemeen bloedonderzoek plaats en wordt er een afspraak gemaakt met de anesthesioloog. De anesthesioloog houdt spreekuur op locatie Leyweg.f Soms is het nodig een hartfilmpje (ECG) of röntgenfoto’s te maken.
 • Is een ziekenhuisopname noodzakelijk? Antwoord: een rhinoplastiek kan meestal in dagbehandeling worden verricht. Op de dag van de operatie wordt u dan ‘s morgens verwacht. Aan het eind van de middag kunt u naar huis. Veelal wordt u nabehandeld met antibiotica.
 • Hoe zit het met de verdoving? Antwoord: de ingreep vindt plaats in algehele anesthesie (narcose).
 • Is het pijnlijk of gevoelig? Antwoord: de ingreep is niet erg pijnlijk of gevoelig. Pijnbeleving is echter erg persoonlijk en afhankelijk van de grootte van de verrichte ingreep. Meestal is pijnstilling met paracetamol voldoende. Gebruik liever geen pijnstillers die het bloed minder goed laten stollen zoals aspirine of brufen.
 • Ontstaan er zwellingen of blauwe plekken in het geopereerde gebied? Antwoord: meestal wel. De ernst hiervan is afhankelijk van de technieken die zijn gebruikt tijdens de operatie. Ook uw huidtype is van belang. De blauwe plekken zijn gemiddeld na twee weken verdwenen. Zwellingen kunnen wel tot een half jaar aanwezig blijven.
 • Hoe lang kan ik niet werken? Antwoord: gemiddeld gaan de meeste mensen twee weken na de operatie weer aan het werk. Wanneer mag ik weer sporten? Antwoord: na ongeveer drie weken.
 • Wat kost de ingreep? Antwoord: een rhinoplastiek valt niet onder de standaardvergoeding van de meeste ziektekostenverzekeraars. Er dient een machtiging te worden aangevraagd door uw behandelend KNO-arts. Wanneer een scheefstand is veroorzaakt door eerdere chirurgie of door een trauma wordt de ingreep meestal vergoed. Wanneer de ingreep niet wordt vergoed is het tarief afhankelijk van de duur en soort ingreep. Bij het totaalbedrag is inbegrepen: chirurgie (de ingreep), een dagopname in het ziekenhuis en het gebruik van operatiekamerfaciliteiten en diensten van de anesthesioloog en verpleegkundige.
 • Zijn er littekens? Antwoord: iedere ingreep waarbij in de huid wordt gesneden laat een litteken achter. Littekens als gevolg van een rhinoplastiek zijn vaak klein en onopvallend en zitten op een onzichtbare plaats. Omdat de genezing van de huid bij iedereen weer anders is, is het niet te voorspellen hoe een litteken er uiteindelijk uit zal zien. Houd er rekening mee dat het wel een jaar kan duren voordat een litteken volledig genezen zal zijn.
 • Zijn er risico’s? Antwoord: iedere operatie heeft risico’s maar een rhinoplastiek is relatief veilig en er zijn weinig complicaties. Soms ontstaat er een bloeding of een infectie. Een wond kan moeizaam genezen. Patiënten kunnen overgevoelig reageren op verdovingsmiddelen die tijdens de operatie worden gebruikt. Het is daarom van belang dat u uw medische voorgeschiedenis goed kent zodat uw KNO-arts een goede inschatting kan maken van de risico’s. Een eventuele complicatie kan in de regel goed behandeld worden. Soms is echter een tweede operatie nodig om het probleem te verhelpen.