Aanvullende informatie rondom ooroperatie

Uw KNO-arts heeft tijdens uw bezoek op de polikliniek de gang van zaken rondom de operatie met u doorgenomen. Hieronder volgen nog een aantal praktische zaken en procedures.

Wat moet u doen/weten voor de operatie:

De meeste ooroperaties vinden plaats in algehele anesthesie (narcose). In dat geval krijgt u dan ook tevoren een aparte afspraak met de anesthesist. Het is dus van groot belang dat u die afspraak nakomt! De anesthesist bepaalt namelijk of u de narcose lichamelijk kunt ondergaan of dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.

Hoe lang blijf ik in het ziekenhuis:

De wachttijd voor operatie betreft ongeveer 2 maanden. Op de dag van de ingreep wordt u ’s ochtends verwacht op de afdeling dagopname of kort verblijf. De operatie vindt in de loop van de morgen plaats. Wanneer men spreekt over 'dagbehandeling' dan betekent dit dat u dezelfde avond weer naar huis mag. Wanneer men spreekt over 'kort verblijf' dan houdt dit in dat u na de operatie 1 nacht in het ziekenhuis blijft slapen. Of u in dagbehandeling of kort verblijf wordt geholpen hangt af van het type ingreep en uw conditie.

Grootte van de ingreep:

Pas na het openen van het middenoor kan worden bepaald hoe uitgebreid de ingreep uiteindelijk zal worden. Soms is het bot achter het oor (het rotsbeen) ook ontstoken en zal dit operatief moeten worden schoongemaakt. Het operatief schoonmaken van het rotsbeen wordt een mastoïdectomie genoemd. Wanneer het schoongemaakte rotsbeen in verbinding wordt gebracht met de gehoorgang, spreekt men van een radicaalholte. Om het oor goed te kunnen benaderen wordt meestal een huidsnede achter de oorschelp gemaakt. Hierbij is het nodig een kleine strook haar boven en achter het oor weg te scheren.

In sommige gevallen moet er ongeveer een jaar na de eerste ooroperatie nog een tweede ooroperatie plaatsvinden. Deze zogenaamde 'second look' wordt gedaan om de genezing met zekerheid te kunnen vaststellen. Eventueel kan dan ook een gehoorverbeterende ingreep plaatsvinden.

Na de operatie:

Na de operatie zal de uitwendige gehoorgang getamponeerd worden en rondom het hoofd een verband worden aangebracht. Een week na de operatie vindt poliklinische controle plaats. Dan wordt het verband en eventuele hechtingen verwijderd. Voor de genezing van uw oor is het belangrijk dat u de volgende adviezen opvolgt:

  • De eerste twee weken mag er geen water in uw oor. Als u uw haar wilt wassen kunt u het oor het best droog houden door een drinkglas om het oor te plaatsen zodat er geen water in komt.
  • Voorkom overmatige inspanning.
  • Snuit de neus niet gedurende drie weken na de operatie.
  • Nies met open mond en zorg dat er geen grote druk in het oor ontstaat door snuiten en persen.

Uit het oor kan enige tijd na de operatie nog bloederig vocht komen. Veel patiënten hebben tijdens de genezingsperiode een vol gevoel in het oor met knappende geluiden. Hier hoeft u zich geen zorgen om te maken.

Betreft de ingreep een gehoorverbeterende ingreep dan duurt het minimaal 6 weken voordat het resultaat beoordeeld kan worden door middel van een hoortest. De gehoorverbetering die met de operatie bereikt wordt, hangt af van de aard en uitbreiding van de ontsteking en van de schade die door de ontsteking aan de gehoorbeentjes is aangericht. Als de slechthorendheid voor een deel wordt veroorzaakt door een binnenoorbeschadiging, zal het gehoor door de operatie niet volledig verbeteren.

Risico's:

Iedere operatie kent zijn risico's. In het algemeen zijn dit infectie of een bloeding. Aan een ooroperatie zijn een aantal specifieke risico's of kansen op complicatie verbonden.

FAQ

  • Pijn: pijn na de ingreep is wel aanwezig maar valt in het algemeen erg mee. U krijgt direct na de ingreep speciale pijnstilling van de anesthesist. Thuis is paracetamol veelal ruim voldoende.
  • Misselijkheid en duizeligheid: na een ooroperatie (vlakbij het evenwichtsorgaan) zijn vaker misselijkheid- en duizeligheidklachten dan na andere operaties. Door extra maatregelen na en tijdens de ooroperatie door onze anesthesisten is dit probleem eigenlijk zo goed als verdwenen.
  • Inspanning en werken: wij adviseren u 1 week rust. Dat wil zeggen geen activiteiten ondernemen waarvan u gaat zweten. Niet zwaar tillen. Wel zoveel mogelijk bewegen (wandelen etc.).
  • Wassen: het geopereerde oor mag 1 week niet nat worden. In het algemeen kunt u na 1 week weer douchen. Na 2 tot 6 weken mag u weer met uw hoofd onderwater (bad of zwemmen).
  • Vliegen: tenzij nadrukkelijk door de operateur ontraden, is vliegen geen probleem. Het gehoor: na de operatie hoort u met het geopereerde oor minder. Dit komt door het verband in de gehoorgang en om het hoofd.

NB. De duur van een ooroperatie varieert van 1 tot 3 uur. Indien u minder dan een week voor de geplande operatie datum afzegt kunnen wij de schaarse operatietijd niet opnieuw invullen.