Werking

Het gehoororgaan is nodig voor het waarnemen van geluid. Geluid is een luchttrilling en om deze luchttrilling te kunnen horen zijn twee stappen nodig. De eerste stap is het opvangen van de luchttrilling. Dit vindt plaatst via het geleidingsdeel van het oor. De tweede stap is het omzetten van de luchttrilling in een signaal. Dit vindt plaats in het perceptieve deel van het oor. Lees meer »

 

Slechthorendheid

Slechthorendheid is meer dan het niet meer goed kunnen horen van geluiden. Bij gehoorverliezen kunnen de geluiden ook vervormd worden waargenomen, soms doffer en soms juist erg scherp. Vaak is het oor weliswaar minder gevoelig voor zachte geluiden, maar juist extra gevoelig voor harde geluiden, waardoor deze sneller als pijnlijk ervaren worden. Lees meer »

 

Oorsuizen

Bij oorsuizen worden in het hoofd geluiden gehoord die niet van buitenaf komen. Het geluid wordt onder andere omschreven als windgeruis, gierende fluitketels, bellen, brommen, fluiten, rinkelen en overvliegende straaljagers. Lees meer »

 

Duizeligheid

Iedereen is wel eens duizelig. Toch is het moeilijk het begrip duizeligheid te omschrijven. In het algemeen wordt onder duizeligheid verstaan, het gevoel dat je hebt als de relatie met de ruimte om je heen verstoord is. Lees meer »

 

Middenoor

Het middenoor is de ruimte achter het trommelvlies. Lees meer »

 

Middenoorontsteking

Middenoorontsteking komt vooral voor bij kinderen en ontstaat door een onvoldoende werking van de buis van Eustachius (de verbinding tussen neus en oor) waardoor er onderdruk in het middenoor ontstaat. Door de onderdruk kan het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd raken en vocht afscheiden waardoor het middenoor gevuld raakt met vocht in plaats van met lucht. Er bestaat een nauw verband tussen een verkoudheid en het ontstaan van een middenoorontsteking. Lees meer »

 

Otitis externa

Een ontsteking van de gehoorgang (otitis externa) betreft een ontsteking van de huid van de gehoorgang en meestal ook het trommelvlies. Het middenoor, de ruimte achter het trommelvlies, doet niet mee. Er is dus geen sprake van een middenoorontsteking. Lees meer »