Middenoorontsteking

 

Inleiding

Middenoorontsteking komt vooral voor bij kinderen en ontstaat door een onvoldoende werking van de buis van Eustachius (de verbinding tussen neus en oor) waardoor er onderdruk in het middenoor ontstaat. Door de onderdruk kan het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd raken en vocht afscheiden waardoor het middenoor gevuld raakt met vocht in plaats van met lucht. Er bestaat een nauw verband tussen een verkoudheid en het ontstaan van een middenoorontsteking.

De oorklachten zijn afhankelijk van het type middenoorontsteking. Middenoorontsteking komt echter ook voor bij volwassenen.

Soorten middenoorontsteking en hun symptomen

Er zijn twee vormen van middenoorontstekingen te onderscheiden:

1. De acute middenoorontsteking
De klachten bestaan voornamelijk uit oorpijn, hoge koorts en enkele dagen later kan het trommelvlies doorbreken en is er een 'loopoor'. De pijnklachten zijn dan verdwenen dan meteen verdwenen. Bij een acute trommelvliesontsteking is het trommelvlies rood en gezwollen. Zie de figuur hiernaast.

2. De chronische middenoorontsteking
De klacht bestaat voornamelijk uit slechthorendheid. Er is geen pijn of koorts.

De twee foto's hieronder geven het beeld van een chronische middenooronsteking. Het linker plaatje (linker oor) is een normaal trommelvlies met daarachter het middenoor. In het trommelvlies is de hamer zichtbaar, erachter een deel van het aambeeld en zelfs de stijgbeugel. Het rechter plaatje (rechter oor) is een trommelvlies wat enigszins geel doorschemert doordat er vocht achter het trommelvlies zit. Dit is de chronische middenooronsteking.

Gezond trommelvliesBehandeling

In het algemeen gaat vrijwel iedere oorontsteking vanzelf over. Wanneer veel klachten zijn kan de middenoorontsteking op twee manieren worden behandeld; medicijnen of een operatie.

1. Medicijnen
Aangezien de neus de belangrijkste veroorzaker is van de middenoorontsteking wordt deze altijd meebehandeld. Dit gebeurt met neusdruppels (fysiologisch zout of xylometazoline). Bij kinderen jonger dan 1 jaar kan een antibioticum worden voorgeschreven. In de regel wordt door huisartsen en KNO-artsen in Nederland geen antibiotica voorgeschreven voor een middenoorontsteking, behalve bij kinderen tot 1 jaar.

2. Operatie
Bij onvoldoende effect van medicijnen kan de KNO-arst voorstellen om een trommelvliesbuisje te plaatsen. Een trommelvliesbuisje heeft als doel een open verbinding te maken tussen het middenoor en de uitwendige gehoorgang, zodat via het buisje lucht in het middenoor komt. In feite vervangt het buisje de eigen buis van Eustachius. Bij kinderen wordt een buisje in algehele anesthesie geplaatst en vrijwel altijd uitgevoerd in combinatie met het verwijderen van de neusamandel. Bij volwassenen is de neusamandel Vocht achter het trommelvliesniet meer aanwezig en wordt een buisje in lokaal anesthesie geplaatst.

Wanneer ook een trommelvliesbuisje niet meer afdoende is om de middenoorontsteking te genezen kan de KNO-arts adviseren om een ooroperatie te ondergaan. Bij deze operatie die in algehele anesthesie plaatsvindt, worden het rotsbeen en het middenoor ontdaan van ontstekingsweefsel. Tijdens deze operatie wordt dezelfde techniek gebruikt als bij het verwijderen van een cholesteatoom. 

Het cholesteatoom is een zeldzame vorm van middenoorontsteking. Deze aandoening komt voor bij zowel kinderen als volwassenen.