Hoorschroef

Wat is een hoorschroef?

Plaatsing van een titaniumschroef achter het oor

Een hoorschroef of BAHA (Engelse afkorting voor Bone Anchored Hearing Aid) zegt het eigenlijk al; een in het bot verankerd hoortoestel. De BAHA bestaat uit een schroef die in het schedelbot achter het oor wordt geplaatst. Op deze schroef kan een hoortoestel worden geklikt. Geluidsgolven worden via dit hoortoestel door het bot naar het binnenoor geleid. De gehoorgang en het middenoor (de oorzaak van het gehoorverlies) worden hierbij omzeild. De BAHA wordt sinds 1977 toegepast en is sinds 1996 een erkende therapie voor mensen met gemengd- of geleidingsslechthorendheid.

De hoorschroef is van titanium gemaakt en is bewezen veilig in een MRI tot 3.0 Tesla. Het hoortoestel moet van de schroef af maar de schroef en opbouw kunnen blijven zitten. De beeldkwaliteit is weer normaal 1 cm vanaf de schroef.

Voor wie is een BAHA geschikt? 

Mensen met chronische oorontsteking, aangeboren vernauwing van de gehoorgang of mensen die enkelzijdig slechthorend zijn en niet kunnen profiteren van gewone hoortoestellen.

Hoe verloopt de procedure?

Gehoorschroef met opbouw 

Het plaatsen van een BAHA verloopt in drie stappen:

  1. het plaatsen van de titanium schroef in het schedelbot achter het oor.
  2. het plaatsen van een opbouw in de schroef.
  3. het plaatsen van het hoortoestel op de opbouw

Het rotsbeentoestel (BAHA) wordt geplaatst in het bot achter de oorschelp. Alhoewel het een chirurgische ingreep betreft verricht de KNO-arts deze poliklinisch en is algehele anesthesie niet noodzakelijk.

Na het uitdunnen van de huid achter het oor wordt een klein gaatje in het schedelbot gemaakt waarin een titanium schroefje kan worden geplaatst. 

In het HagaZiekenhuis wordt de BAHA-procedure in samenwerking met de kaakchirurg gedaan.