Ketenreconstructie

De functie van de gehoorbeentjes bestaat uit overdracht van de geluidstrilling van het trommelvlies naar het slakkenhuis. Deze functie kan gestoord zijn door chronische ontsteking van het middenoor, door operaties aan het oor of door vergroeiing van de gehoorbeentjes zelf. Het middenoor bevat drie gehoorbeentjes; de hamer, aambeeld en stijgbeugel. Gedrieën vormen zij de gehoorbeenketen. In vrijwel alle gevallen leidt het niet goed werken van de gehoorbeenketen tot gehoorverlies. Het doel van de operatie is het herstellen van de gehoorbeenketen zodat het gehoor verbetert.

De operatietechniek (ketenreconstructie)

De KNO-arts voert de operatie uit bij een patiënt die in algehele narcose is gebracht. Veelal zal hij/zij de gehoorbeenketen benaderen via de gehoorgang. Benadering via een huidsnede achter de oorschelp is ook een mogelijkheid. Om de gehoorbeenketen te herstellen maakt de KNO-arts het liefst gebruik van lichaamseigen materiaal van de patiënt. Indien dit niet mogelijk is dan wordt een prothese geplaatst.

Lichaamseigen materiaal

Het aambeeld is het meest gebruikte gehoorbeentje in de ketenreconstructie. Dit gehoorbeentje wordt tijdens de operatie in vorm aangepast en opnieuw tussen de hamer en de stijgbeugel geplaatst. Deze techniek geeft goede resultaten maar kan alleen worden toegepast als het aambeeld nog groot genoeg is en van goede kwaliteit is. Als dit niet het geval is wordt gebruikt gemaakt van protheses. In dit videofragment wordt het aambeeld vervangen.

Protheses

Er zijn tientallen verschillende protheses op de markt waar de KNO-arts gebruik van kan maken.
Een goede prothese kenmerkt zich door een
grote stijfheid en een licht gewicht. De titaniumprothesen voldoen het beste aan deze eisen en worden dan ook het meest toegepast door de KNO-artsen van het HagaZiekenhuis. Afhankelijk van de reconstructie die nodig is zal de prothese op de stijgbeugel worden geplaatst. Als de stijgbeugel niet meer aanwezig is zal de prothese direct op het ovale venster van het binnenoor worden gezet. Om te voorkomen dat de prothese op den duur door het trommelvlies zal komen, wordt bovenop de prothese een klein stukje kraakbeen geplaatst. Dit kraakbeen wordt 'geoogst' uit de oorschelp.

Een voorbeeld van een operatie waarbij de stijgbeugel én aambeeld worden vervangen door een prothese is te zien in het volgende videofragment.