Otosclerose

Inleiding

Slechthorendheid kan door veel oorzaken ontstaan. Een vrij zeldzame oorzaak van slechthorendheid is otosclerose. Hiervan spreekt men wanneer de stijgbeugel vastgegroeid zit aan het slakkenhuis. Door dit vastgroeien (of verbening) is de stijgbeugel niet meer in staat om de geluidstrillingen van het trommelvlies over te brengen naar het slakkenhuis en ervaart de patiënt dit als slechthorendheid. Een vaak bijkomend symptoom is oorsuizen (tinnitus). Het is niet duidelijk waardoor otosclerose ontstaat maar de aandoening komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Soms komt het ook in families meer voor en men denkt dat er een mate van erfelijkheid een rol speelt.

Diagnostiek

De KNO-arts zal eerst het oor onderzoeken en vervolgens hoortesten verrichten. Uit de hoortest is vaak het vermoeden op otosclerose al zichtbaar. Eventueel vraagt de KNO-arts een CT-scan aan. In geval van ernstige otosclerose is de aandoening op CT-scan zichtbaar. Dit is echter niet altijd het geval. Volledige zekerheid over het al of niet aanwezig zijn van otosclerose is alleen mogelijk door daadwerkelijk te voelen of de stijgbeugel vastgegroeid is. Dit houdt dan ook in dat de KNO-arts een zogenaamde middenoorinspectie uit zal moeten. Alvorens hij/zij dit zal doen zullen eerst andere therapeutische mogelijkheden met u besproken worden.

Therapie

De belangrijkste klacht bij otosclerose is gehoorverlies. Er bestaan twee therapieën. 

  1. De meest eenvoudige therapie is het aanmeten van een hoortoestel. Voordeel hiervan is dat u geen operatie hoeft te ondergaan.
  2. Een tweede mogelijkheid is een operatie. Tijdens een middenoorinspectie die meestal uitgevoerd wordt in algehele narcose, opent de KNO-arts het middenoor via de gehoorgang. Met een klein instrument kan hij/zij voorzichtig aan de stijgbeugel voelen of deze vaststaat. Wanneer blijkt dat dit zo is kan de KNO-arts deze vervolgens losmaken en in plaats van de stijgbeugel een prothese plaatsen. Deze prothese, veelal van titanium, komt met het gedeelte waar een haakje aanzit, aan het aambeeld te hangen. Het eindstuk wordt in het slakkenhuis geplaatst. Dit plaatsen in het slakkenhuis gebeurt door op de plaats van de oude stijgbeugel een gaatje van 0,6 mm in doorsnede te maken, waarin de prothese past. Deze operatie voor otosclerose heet stapedotomie. 

Opname operatie linker oor: 

 Opname operatie rechter oor


De therapiekeuze is afhankelijk van de mate van gehoorverlies en uw wensen. De KNO-arts zal met u bespreken wat voor u de beste optie is.
Risico's ooroperatie
Aanvullende informatie