Risico’s ooroperatie

 

Een absolute garantie voor het resultaat kan geen enkele arts voor zijn behandeling geven. De algemene complicaties van operatief ingrijpen zoals infecties, trombose, embolie en overgevoeligheidsreacties komen bij ooroperaties relatief zelden voor. Als deze problemen zich toch voordoen is een goede behandeling mogelijk. Specifieke complicaties bij ooroperaties zijn:

  1. Letsel van het binnenoor. Hierdoor kunt u slechter gaan horen.
  2. Oorsuizen of toename van reeds bestaand oorsuizen.
  3. Letsel van de smaakzenuw. Dit kan leiden tot lichte smaakstoornissen die enkele weken tot maanden aanhouden.
  4. Letsel van de aangezichtszenuw. Zeldzame situatie waarbij de spieren die het gelaat laten bewegen niet meer functioneren en er een scheef gezicht ontstaat.
  5. Letsel van het evenwichtsorgaan. U kunt een meestal tijdelijke, maar soms permanente evenwichtsstoornis krijgen.
  6. Mislukken van de ingreep, bijvoorbeeld opnieuw een gaatje in het trommelvlies ondanks poging tot sluiten.

NB. Bovenstaande risico’s ten gevolge van de ooroperatie zijn betrekkelijk zeldzaam d.w.z. kleiner dan 1%.