KNO en Downsyndroom

U heeft een kind met het syndroom van Down en bent kort geleden met uw kind bij uw keel-, neus, en oorarts geweest. Kinderen met het syndroom van Down hebben veelal specifieke KNO-problemen. Op deze pagina wordt informatie gegeven over de mogelijke oorzaken en behandeling van deze problemen. Lees meer »

 

Schisis

Op deze pagina worden de meest voorkomende vragen beantwoord die bij de geboorte van een kind met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet (schisis) kunnen worden gesteld. Tevens wordt er enig inzicht gegeven in de behandeling en duur van de behandeling. Het HagaZiekenhuis heeft een team gevormd dat kinderen met schisis behandelt; het zogenaamde 'Schisisteam'. Lees meer »

 

Aangezichtsverlamming

Bij een aangezichtsverlamming werkt de aangezichtszenuw (nervus facialis) onvoldoende of helemaal niet meer waardoor de spieren in het gezicht niet meer bestuurd worden. Er ontstaat een scheef gezicht Lees meer »