Kansberekening laserbehandeling

Onder deze tekst vindt u een invulformulier dat u in staat stelt om de succeskans van beide behandelingen te berekenen. U kunt ook de succeskansen zien wanneer de KNO-arts naast de ingreep aan de oren tijdens dezelfde narcose ook de neusamandel verwijdert. De succeskans van een laserbehandeling zal over het algemeen lager zijn dan de succeskans van trommelvliesbuisjes. Het grote voordeel van de laserbehandeling is echter dat hiervoor geen algehele narcose nodig is. De berekende succeskansen zijn indicatief en illustratief: overleg altijd met uw KNO-arts voor verder advies en een eventuele toelichting.      Lees meer »

 

Vragenlijst voor klachten van slaperigheid overdag (Epworth Sleepiness Scale)

Invulvragenlijst slaperigheid (Epworth Sleepiness Scale) Klik de situaties aan die voor u het meest van toepassing zijn. Hierbij gaat het erom in welke mate u indut of bijna in slaap valt in verschillende situaties. Indien u één van de onderstaande situaties niet meemaakt, probeert u zich dan de situatie in te beelden en te bedenken hoe u zich zou voelen.Indien mogelijk kunt u de vragen het best invullen samen met uw partner.       Lees meer »