Onder deze tekst vindt u een invulformulier dat u in staat stelt om de succeskans van beide behandelingen te berekenen. U kunt ook de succeskansen zien wanneer de KNO-arts naast de ingreep aan de oren tijdens dezelfde narcose ook de neusamandel verwijdert. De succeskans van een laserbehandeling zal over het algemeen lager zijn dan de succeskans van trommelvliesbuisjes. Het grote voordeel van de laserbehandeling is echter dat hiervoor geen algehele narcose nodig is. De berekende succeskansen zijn indicatief en illustratief: overleg altijd met uw KNO-arts voor verder advies en een eventuele toelichting. 

 

Geslacht van het kind
Leeftijd van het kind in jaren:
Duur gehoorverlies in maanden:
Aantal broers en/of zussen:
Gaat de patiënt naar school, creche of gastoudergezin?
Rookt 1 of beide ouders?
Komen oorklachten bij de ouders voor of hebben de ouders als kind oorklachten gehad?
Is er sprake van een syndroom (bv. 'downsyndroom') bij het kind?