Medisch wetenschappelijk onderzoek

 

Wetenschappelijk onderzoek is van essentieel belang om de kwaliteit van de huidige gezondheidszorg op een hoog peil te houden en zelfs nog verder te verbeteren. Daarom hebben de KNO-artsen wetenschappelijk onderzoek in een hoog vaandel staan.

Op dit moment worden de volgende onderzoeken verricht:

1. Lange termijn resultaten van de lasertonsillotomie (H.M. Blom)

De locatie Rode Kruis beschikt over apparatuur om diverse laser-chirurgische ingrepen te kunnen verrichten zoals bijvoorbeeld de lasertonsillotomie. Hierbij wordt met behulp van laser het grootste deel van de keelamandelen verwijderd.

Doel van dit onderzoek is om deze behandeling te vergelijken met de standaardbehandeling, waarbij de keelamandelen worden verwijderd. Nadruk ligt op het postoperatieve beloop, waarbij gekeken wordt naar effect, pijn en duur van het herstel. Langdurige follow-up is nodig voor het onderzoeken van het effect op de lange termijn. Na eerdere publicaties worden patiënten die hiervoor toestemming gaven, nog regelmatig benaderd ter evaluatie van beloop en resultaten op lange termijn. Artikel

2. De lasertonsillotomie in vergelijking met de klassieke scherpe dissectiemethode (H.M. Blom)

Een Nederlandse studie met een goed vergelijk van de behandelresultaten van de klassieke tonsillectomie en de CO2 lasertonsillotomie ontbreekt tot op heden. In aanvulling op eerder onderzoek naar de CO2 laser behandeling is dit onderzoek gestart.